كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) جواد و علي

جواد و علي
[ شناسنامه ]
ستم آنست كه از بند خود آزاده كني ...... جمعه 88/8/22
چه زيان تو را که من هم برسم به آرزويي ...... سه شنبه 88/8/5
رو کن به هر که خواهي، گل پشت و رو ندارد ...... سه شنبه 88/8/5
با غم نگاهم كرد وگفت ...... سه شنبه 88/8/5
دوشيد فتنه ­اي شتران دو ساله را ...... دوشنبه 88/7/20
شيخ بازيگوش ...... دوشنبه 88/7/20
آشوب و مخالفت با ولايتفقيه مقابله با خدا و رسول(ص) است ...... دوشنبه 88/7/20
الحکم لله ...... سه شنبه 88/7/14
***خدائيم همه*** ...... سه شنبه 88/7/14
ما جراي عجيب يك بيت شعر ...... دوشنبه 88/7/13
***نشنو از ني.............. ...... دوشنبه 88/7/13
رأيت الله معه و قبله وفيه ...... شنبه 88/7/11
***تو كه خود خال لبي .....*** ...... جمعه 88/7/10
شعري از امين ملت ...... جمعه 88/7/10
من يقين دارم مسلمان نيستيد ...... جمعه 88/7/10
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها